سامانه مدیریت اموال و دستمزد (سماد)

طراحی و تولید: معاونت فناوری اطلاعات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)